وكيل تخصصي معاملات ملكي

وكيل ملكي

نماينده قانوني ملكي به وكيلي مي‌گويند كه در مورد دعاوي ملكي تخصص داشته باشد و از معيارهاي تشخيص يك نماينده قانوني عالي داشتن تجربه او است . همينطور دعاوي ملكي يك تيتر براي گروه اي از دعاوي مي‌باشد كه به طوري به زمينه رابطه دربين بودجه غير منقول و آدم داراي ربط است . اموال غير منقول به اموالي ميگويند كه قابليت و امكان جابجا كردن و نقل مكان ندارد مانند منزل , زمين و … .

وكيل امور ملكي

وكيل امور ملكي

ضابطه دولتي ملك در نوع اموال غير منقول قرار گرفته است و به خاطر نداشتن ثبات بها ملك و سودآوري بالاي ملك و املاك مدام با بحران همراه بوده است بحران هايي كه در‌اين موردها موجود است مرتبط با تقسيم املاك مشاع , كسب درآمد از املاك , محافظت املاك مقابل تعدي به آنان و تمام موردها رسمي و حقوقي مرتبط با املاك مي‌باشد . براين اساس ضروري بودن وجود نماينده قانوني ملكي مسلط به دعاوي مرتبط با ملك و املاك مشخص و معلوم مي شود .

براي اطلاعات بيشتر از اجراي درخواست وكيل ملكي و روند پيگيري آن به لينك زير مراجعه كنيد .

منظور ما از وكيل ملكي ، وكيلي است كه در زمينه پرونده هاي ملكي تجربه بيشتري داشته و در زمينه پرونده هاي ملكي اطلاعات زيادي دارد.

نوشته شده توسط اگهي رايگان | ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۰:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |