مرجع معرفي متقاضيان مسكن

مرجع معرفي متقاضيان مسكن

* بر اساس ماده ۳۵ آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، مرجع معرفي متقاضيان و درخواست كنندگان مسكن شهري در شهرهاي بالاي بيست و پنج هزار نفر جمعيت، سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

* مرجع معرفي متقاضيان مسكن روستايي و شهري در شهرهاي با جمعيت بيست و پنج هزار نفر و كمتر، بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي‌باشد.

* نكته: همچنين معرفي براي پرداخت تسهيلات (امكانات) ساخت و پذيرش مدارك از سوي بانك، بعد از اخذ و دريافت پروانه صورت خواهد گرفت.

* بر اساس تبصره ۱ ماده 35 آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، در صورتي كه متقاضيان ساخت مسكن، تعاوني‌هاي مسكن باشند تعاوني مربوط بايد از طرف اداره كل تعاون به سازمان مسكن و شهرسازي استان معرفي گردد.

* بر اساس تبصره ۲ ماده 35 آيين‌نامه اجرايي اين قانون در صورتي كه متقاضيان ساخت مسكن در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده شهري باشند، مرجع معرفي، بر اساس دستورالعمل ابلاغي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مي‌باشد.

نحوه‌ي پرداخت تسهيلات در دوره‌ي ساخت مسكن

بر اساس ماده ۳۶ آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، پرداخت تسهيلات دوره ساخت، متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه در مراحل زير انجام مي‌گردد:

1- قسط اول: معادل ۴0% تسهيلات، پس از پايان مرحله پي و فونداسيون ساختمان

2- قسط دوم: معادل ۴۰% تسهيلات، پس از تكميل سقف آخر

3- قسط سوم: معادل ۲۰% تسهيلات، پس از پايان مرحله‌ي سفت‌كاري

* بر اساس تبصره ۱ ماده 36 آيين‌نامه اجرايي اين قانون، تسهيلات به صورت مشاركت مدني پرداخت مي‌گردد و مدت آن براي احداث و ساخت واحدهاي مسكوني 18 ماه است كه در صورت توافق اركان اعتباري بانك، براي يك سال ديگر قابل تمديد است.

* بر اساس تبصره ۲ ماده 36 آيين‌نامه اجرايي اين قانون، پس از پايان دوره مشاركت مدني، بانك سهم‌الشركه خود در هر واحد را به خريداران داراي شرايط در قالب فروش اقساطي براي مدت باقيمانده (از مجموع دوران فروش اقساطي و مشاركت مدني) و بر اساس توان بازپرداخت آنان به صورت پلكاني يا يكنواخت، تقسيط مي‌كند.

* مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي، 15 سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطي هر واحد به خريداران داراي شرايط حداكثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطي هر واحد مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.

 وكيل ملكي

نوشته شده توسط اگهي رايگان | ۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۴۵:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |